Pracownia Organizacji i Zarządzania Oświatą Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza:

  • Dyrektorów szkół i placówek oświatowych;
  • Kierowników jednostek budżetowych

na wiosenne FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

06 – 08 kwietnia 2016 r. (środa – piątek)

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17,

Program:

DZIEŃ 1.  06 kwietnia 2016 r.

1400 – 1500  Rejestracja, zakwaterowanie. Obiad.

1500 – 1545  Wprowadzenie, cele, program szkolenia, formy i metody pracy oraz zebranie oczekiwań.

Prelegent: Renata Laskowska – kierownik POiZO RCRE.

1545 – 1715 Zmiany w prawie oświatowym wchodzące w życie w 2016 roku.

Prelegent: Andrzej Migacz – kierownik PWPP RCRE, specjalista w zakresie prawa  oświatowego.

1715 – 1730 przerwa kawowa

1730 – 1900 Ruch kadrowy w oświacie.

Prelegent: Tadeusz Konarski – prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego
oraz zarządzania edukacją.

1900           kolacja

DZIEŃ 2.  07 kwietnia 2016 r.

0800 – 0830 śniadanie.

0830 – 1000 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Prelegent: Tadeusz Konarski – prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego
oraz zarządzania edukacją.

1000 – 1015 przerwa kawowa

1015 – 1145 Wydzielanie środków na specjalną organizację nauki i metody pracy – nowe rozdziały
klasyfikacji budżetowej  80149 i 80150 w praktyce księgowej.

Prelegent: Tadeusz Konarski – prawnik, ekspert w zakresie prawa oświatowego
oraz zarządzania edukacją.

1145 – 1200 przerwa kawowa

1200 – 1245 Zadania dyrektora szkoły/placówki oświatowej w zakresie finansowania dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach publicznych.

Prelegent: Renata Laskowska – kierownik POiZO RCRE.

1300 – 1400 przerwa obiadowa

1400 – 1530 Nadzór pedagogiczny a wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej
oraz zewnętrznej placówki – praktyczne rozwiązania.

Prelegent: Renata Laskowska – kierownik POiZO RCRE.

1530 – 1545 przerwa kawowa

1545 – 1800 Europejski plan rozwoju szkoły/placówki – krótki przewodnik dla dyrektora.

Prelegent: Elżbieta Jurkowska – nauczyciel konsultant POiZO RCRE.

1830           kolacja

DZIEŃ 3.  08 kwietnia 2016 r.

0800 – 0830 śniadanie.

0830 – 1000 Oferta edukacyjna RCRE w ramach wspomagania szkół. Rola dyrektorów szkół/placówek
oświatowych w zakresie współpracy z doradcami metodycznymi regionu.

Prelegent: Renata Najwer – kierownik POiRO RCRE,  koordynator regionalnego systemu
doradztwa metodycznego.

1000 – 1015 przerwa kawowa

1015 – 1145 Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez projekt e-Twinning.

Prelegent: Bronisława Niespor – nauczyciel konsultant POiRO RCRE.

1145 – 1200 przerwa kawowa

1200 – 1245 Kształcenie kompetencji kluczowych poprzez projekt e-Twinning.

Prelegent: Bronisława Niespor – nauczyciel konsultant POiRO RCRE.

1245 – 1330 Ewaluacja forum, zebranie oczekiwań.

Prelegent: Renata Laskowska – kierownik POiZO RCRE.

1330           obiad.

 

*zachęcamy Państwa do przesłania na niżej podane adresy e-mailowe pytań, które przekażemy
do ekspertów prowadzących szkolenie.

Koszt udziału w Forum wynosi  370 zł. Wpłatę należy dokonać na konto:
Bank Millennium S.A. O/Opole 431160 2202 0000 0002 1633 5541
Na dowodzie wpłaty prosimy o zamieszczenie informacji: „FORUM DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH“ Nr 32/SIEĆ/16 (Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE http://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/558

Zgłoszenia będą przyjmowane do 05 kwietnia 2016r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik POiZO, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Serdecznie zapraszam