Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu „Otwarci na wielokulturowość”.
Jury w składzie:

  • Hanna Franczak – wicedyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu
  • Alicja Ościłowska – nauczyciel-konsultant Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
  • Izabela Szczepańska – nauczyciel-konsultant Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu

bardzo wnikliwie i rzetelnie oceniło dostarczone w terminie prace. Jury brało pod uwagę zgodność nadesłanej pracy z regulaminem, a szczególnie z tematem konkursu, wiek uczestnika, estetykę wykonania pracy, pomysłowość oraz samodzielność. Spośród wszystkich prac Jury wybrało 10  laureatów konkursu, w tym przyznało 2 wyróżnienia specjalne ze względu na osobiste i rodzinne podejście do tematu autorów prac.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych:

Klasy I-III

Jakub Król – praca z wyróżnieniem specjalnym kl. III SP w Dobrej

Emilia Nielska – najmłodsza uczestniczka konkursu kl.I PSP nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Opolu

Lena Burska – kl. III PSP w Starej Kuźni

Klasy IV-VI

Julia Bednarek – kl.VI  Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Ujeździe

Natalia Dziadek – kl.V SP w Dobrej

Jan Chomontowicz – kl.VI PSP nr 2 w Opolu

Gimnazjum

Jacek Małek – praca z wyróżnieniem specjalnym – kl. II Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego nr 1  z Oddziałami Integracyjnymi w Rybniku

Joanna Matyschok – kl. II Publiczne Gimnazjum w Biadaczu

Martyna Gęściak – kl. II Gimnazjum nr 12 w Rybniku

Szkoły ponadgimnazjalne

Jacek Ryczel- kl. I Liceum Ogólnokształcące w Strzelcach Opolskich

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, dziękujemy uczniom, rodzicom, opiekunom za zaangażowanie, a nauczycielom za opiekę merytoryczną. Nagrody i dyplomy prześlemy na adres szkół do 05.stycznia 2017roku.

Sekretarz konkursu-Agnieszka Skrzydelska RCRE w Opolu