Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Pracownia Systemu Doskonalenia i Wsparcia Metodycznego zapoczątkowało prace związane z organizacją XXIII Ogólnopolskiej, a XVIII Opolskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, przeznaczonego dla młodych wolontariuszy.

Konkurs w swoich założeniach promuje aktywnie działającą młodzież, której prospołeczne postawy wywierają pozytywny wpływ na najbliższe otoczenie: grupy rówieśników, sąsiadów, środowisko szkolne i lokalne. Jego celem jest rozbudzanie wrażliwości młodzieży na potrzeby innych, zachęcanie do niesienia pomocy tam, gdzie jest ona niezbędna i kształtowanie osobowości młodzieży w duchu odpowiedzialności i życzliwości.
Idee wolontariatu i praca wolontariuszy są znane i obecne w każdej szkole. Celem naszych działań jest wzmacnianie ich systematyczności i skuteczności. Poprzez konkurs pragniemy zwrócić uwagę na młodzież, która nie pozostaje bierna i obojętna, ale dzięki swoim postawom oraz działaniom zasługuje na to, aby być wzorem dla swoich rówieśników. Celem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu działającego w oparciu o program: „Wychowanie przez pracę i pomoc słabszym”.
Serdecznie zapraszamy liderów wolontariatu, opiekunów Szkolnych Klubów Ośmiu oraz opiekunów innych szkolnych grup wolontariuszy do zgłaszania kandydatów.
Regulamin konkursu, karta zgłoszenia kandydata, a także kalendarz prac konkursowych znajdują się na stronie Fundacji www.swiatnatak.pl oraz na stronie www.rcre.opolskie.pl w zakładce „Konkursy”.
Karty zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do 01.02.2016, drogą listową lub mailową na adres: RCRE OPOLE, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, lub jwos@rcre.opolskie.pl z dopiskiem Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2017r., przesłuchania odbędą się 06 – 08.02.2017 r. w RCRE przy ulicy Głogowskiej 27.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału. Bliższe informacje: Jolanta Woś – Radziej tel. 77-404-75-84; jwos@rcre.opolskie.pl

Pliki do pobrania