w związku z występującym zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów korzystających  z technologii informacyjno-komunikacyjnych