Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Pracownia Organizacji i Zarządzania Oświatą Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza Dyrektorów szkół i placówek oświatowych na trzydniowe FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 04 – 06 października 2017 r. (środa – piątek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17,

Szkolenie ma na celu:

 • przedstawienie aktualnych przepisów prawa oświatowego, które weszły w życie z dniem 1 września 2017 r. oraz w jaki sposób zastosować je w swojej placówce oświatowej;
 • przedstawienie procedur dokonywania zmian w statucie szkoły;
 • praktyczne zastosowanie procedur w zakresie organizacji wsparcia psychologiczno – pedagogicznego oraz pracy z uczniem niepełnosprawnym;
 • analizę zadań dyrektora szkoły w oparciu o nowy nadzór pedagogiczny;
 • podjęcie dyskusji w zakresie organizacji nauczania języka mniejszości narodowej w dobie reformy oświatowej;
 • ukazanie praktycznych rozwiązań w zakresie organizacji doradztwa zawodowego;
 • podjęcie dyskusji nad skutecznym sposobem wdrożenia zmian w placówkach oświatowych wynikających z aktualnego prawa oświatowego, w ramach „Open space” – czas dla grupy (według potrzeb) – spotkanie z ekspertami.

Tematyka forum*:

 • Zmiany w prawie oświatowym.
 • Procedury dokonywania zmian w statucie – praktyczne rozwiązania.
 • Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej i praca z uczniem niepełnosprawnym.
 • Nadzór pedagogiczny dyrektora w praktyce.
 • Dokumentacja dyrektora.
 • Reforma oświaty a nauczanie języka mniejszości narodowej.
 • Organizacja doradztwa zawodowego.

*zachęcamy Państwa do przesłania na niżej podany adres e-mailowy pytań, które będą mogły stanowić punkt wyjścia do dyskusji oraz pracy w ramach studium przypadku.

Koszt udziału w Forum wynosi  350 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie  informacji: “Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych” Nr 251/Sieć/RCRE/17

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17.

(Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1198

Zgłoszenia będą przyjmowane do 02 października 2017r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik POiZO, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAM