Szanowni Państwo: wicedyrektorzy szkół.

Pracownia Organizacji i Zarządzania Oświatą Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza wicedyrektorów szkół na dwudniowe FORUM WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 19 – 20 października 2017 r. (czwartek – piątek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17,

Szkolenie ma na celu:

 • przedstawienie aktualnych przepisów prawa oświatowego, które weszły w życie z dniem
  1 września 2017 r. oraz w jaki sposób zastosować je w swojej placówce oświatowej;
 • przedstawienie procedur dokonywania zmian w statucie szkoły;
 • analizę zadań wicedyrektora szkoły w oparciu o nowy nadzór pedagogiczny;
 • wypracowanie skutecznych zasad postępowania na stanowisku wicedyrektora;
 • podjęcie dyskusji nad skutecznym sposobem wdrożenia zmian w placówkach oświatowych wynikających z aktualnego prawa oświatowego, w ramach „Open space” – czas dla grupy (według potrzeb) – spotkanie z ekspertami.

Tematyka forum*:

 • zmiany w prawie oświatowym;
 • prawo wewnątrzszkolne – akty normatywne w szkole;
 • procedury dokonywania zmian w statucie – praktyczne rozwiązania;
 • zasad postępowania na stanowisku wicedyrektora.

*zachęcamy Państwa do przesłania na niżej podany adres e-mailowy pytań, które będą mogły stanowić punkt wyjścia do dyskusji oraz pracy w ramach studium przypadku.

Koszt udziału w Forum wynosi  260 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie  informacji: “Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych” Nr 252/Sieć/RCRE/17

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy Niwki, 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17.

(Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1199

Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 października 2017 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik POiZO, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAM