KLUB DYREKTORA SZKOŁY ZAWODOWEJ
23-24.10.2017r.

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół zawodowych woj. opolskiego

Pracownia Kształcenia Zawodowego RZPWE w Opolu zaprasza Dyrektorów szkół zawodowych
na 2-dniowe FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH w ramach spotkań Klubu Dyrektora Szkoły Zawodowej

Miejsce szkolenia: OS Niwki 46-053 Niwki, ul. Wiejska 17,

Szkolenie ma na celu:

 • spotkanie z wizytatorami OKO szkół zawodowych w celu dyskusji nad nowymi elementami nadzoru pedagogicznego oraz statutów w szkołach zawodowych z punktu widzenia kuratorium oświaty, analizę zadań dyrektora szkoły w oparciu o nowy nadzór pedagogiczny, przedstawienie procedur dokonywania zmian w statucie szkoły;
 • przedstawienie aktualnych przepisów prawa oświatowego, które weszły w życie z dniem 1 września 2017 r. oraz w jaki sposób zastosować je w swojej placówce oświatowej;
 • tworzenie programu profilaktyczno – wychowawczego;
 • doradztwo zawodowe w szkole branżowej;
 • cyberzagrożenia jako cena internetowych usług;
 • programowanie w szkołach zawodowych;
 • działania innowacyjne w szkole zawodowej;

Tematyka forum:

 1. Zmiany w prawie oświatowymi i zadania dyrektorów szkół w związku z reformą oświaty 2017r.
 2. Procedury dokonywania zmian w statucie – praktyczne rozwiązania.
 3. Program profilaktyczno – wychowawczy.
 4. Nadzór pedagogiczny dyrektora w praktyce. Dokumentacja dyrektora.
 5. Cyberzagrożenia.
 6. Programowanie.
 7. Innowacje pedagogiczne w szkole zawodowej.

Zachęcamy Państwa do przesłania na niżej podany adres e-mailowy pytań, które będą mogły stanowić punkt wyjścia do dyskusji oraz pracy w ramach studium przypadku.

 

Koszt udziału w Forum wynosi 295 zł.

Link do zgłoszenia

https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1207

Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Na dowodzie wpłaty proszę dopisać : 262/Sieć/RCRE/17

Dodatkowe informacje:

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Forum proszę kierować do:

Elżbiety Jurkowskiej – kierownika PKZ, tel.: 77 404 75 56, e-mail: ejurkowska@rcre.opolskie.pl

Serdecznie zapraszam