Zapraszam osoby, które promują zdrowie w placówkach oświatowych i pragną zwiększyć kompetencje w tym obszarze do skorzystania ze wsparcia Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz z oferty szkoleniowej RCRE. Szkolenie dla nowych szkolnych koordynatorów odbędzie się 18 listopada 2017r., w godz. 9.00-15.00 w RCRE , ul. Głogowska 27 w Opolu; koszt szkolenia 130 zł; pozostało kilka wolnych miejsc. Zapraszam serdecznie.

Agnieszka Skrzydelska; askrzydelska@rcre.opolskie.pl; tel. 500 252 962 ; Karta zgłoszenia