Zapraszam do zapoznania się z relacją z jubileuszowej konferencji programu „Przedszkole i Szkoła Promująca Zdrowie”

LINK do strony ORE

Jako koordynatorka Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie miałam okazję wypowiedzenia się  w drugim panelu dyskusyjnym dotyczącym potrzeb i wyzwań przyszłości , jakie stoją przed szkołami zrzeszonymi w Sieci. Zwróciłam uwagę na potrzebę wsparcia nas przez Ministerstwo Edukacji Narodowej m.in. poprzez systematyczne włączanie problematyki zdrowia do kierunków polityki oświatowej państwa ( ostatnio obszar Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów wpisany był w podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w 2013 roku). Dodać należy , że Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie jest jedynym, tak wysokim wyróżnieniem  nadawanym przez Ministra Edukacji Narodowej. Z aprobatą zebrani przyjęli fakt, że zakończył się pilotaż narzędzi do autoewaluacji w przedszkolach i nic nie stoi  na przeszkodzie, alby po to elitarne wyróżnienie odważnie sięgały przedszkola. Wkrótce zorganizuję szkolenie dla koordynatorów z przedszkoli i przybliżę zainteresowanym procedurę certyfikacji krajowej.

Po konferencji w ORE w Warszawie koordynatorzy i zaproszeni członkowie z Wojewódzkich Zespołów Wspierających Przedszkola i Szkoły Promujące Zdrowie uczestniczyli w spotkaniu w Sulejówku, podczas którego prezentowaliśmy dokonania, sukcesy i trudności  w działalności sieci wojewódzkich.

Z przyjemnością informuję , że 18. listopada 2017 w szkoleniu dla nowych koordynatorów zorganizowanym w RCRE uczestniczyło 11 osób. Wypowiedzi i zaangażowanie uczestników podczas spotkania pozwalają na stwierdzenie, że koncepcja i strategia przedszkoli i szkół promujących zdrowie są niezmiernie ważne, stale aktualne i powinny stanowić podstawę każdego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Wojewódzki koordynator Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie
Agnieszka Skrzydelska
askrzydelska@rcre.opolskie.pl; 77 404-75-64