Praktyka realizacji zagadnień podstaw programowych biologii, przyrody, geografii, fizyki, chemii, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji

serdecznie zaprasza nauczycieli biologii, przyrody, geografii, fizyki, chemii, wychowania fizycznego oraz edukacji dla bezpieczeństwa

na konferencję metodyczną z warsztatami w dniu 4 grudnia 2017r.

w siedzibie RCRE, przy ul. Głogowskiej 27 w Opolu

Celem konferencji jest:

  • zaakcentowanie roli przedmiotów przyrodniczych we wzmacnianiu wychowawczej roli szkoły (wychowanie prozdrowotne),
  • ukazanie możliwości korelacji międzyprzedmiotowej w ramach edukacji prozdrowotnej i środowiskowej,
  • wykorzystanie filmu oraz narzędzi TIK w pracy z uczniem

Program spotkania

4.12.2017 Miejsce: RCRE, ul. Głogowska 27, sala audytoryjna 1.7
Godzina Część plenarna
12.00-12.30 Rejestracja uczestników
12.30-12.45 Otwarcie konferencji  – Lesław Tomczak, dyrektor RZPWE w Opolu

Prezentacja programu.  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018Anna Patelska-Górna – nauczyciel konsultant RZPWE w Opolu

12.45-13.15 Zagrożenia bioróżnorodności  – zasady współpracy  Uniwersytetu Trzeciego Wieku ze szkołamiDanuta Michalina Podgórni, prezes UTW w Nysie
13.15-13.45 Migracje, a bioróżnorodność – gatunki inwazyjne Jerzy Wójtowicz –  dr nauk leśnych, nauczyciel Technikum Leśnego w Tułowicach
13.45-14.00 Propozycja filmowa w zakresie edukacji przyrodniczej – Bolesław Drochomirecki- Opolskie Kino Objazdowe, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
14.00-14.15 Regionalny System Doradztwa Metodycznego oraz  doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa w RZPWERenata Najwer – koordynator Systemu Doradztwa Metodycznego  RZPWE i  Anna Patelska-Górna – nauczyciel konsultant RZPWE w Opolu
14.15-14.30 Przerwa
Godzina WARSZTATY
Warsztaty zaplanowano w  dwóch turach:

14.30-15.15

oraz

15.20-16.05

Parametry zdrowia – praktyczne pomiary do wykorzystania na lekcji

Jolanta Flakowska , Anna Florczak-Grzegocka, Beata Soczawa, Małgorzata Góralska – doradcy metodyczni RZPWE w Opolu

sala nr 2.1

Edukacja Zdrowotna – metoda portfolio w wychowaniu fizycznym

– dr Paweł Fryderyk Nowak, Politechnika Opolska

sala nr 1.7

Jasna i ciemna strona smartfona – smartfon w edukacji przyrodniczej

–Eligiusz Stańczak, Wojciech Sudnicki, Joanna Kafel-Szymańska, doradcy metodyczni RZPWE w Opolu  

sala nr 1.34

Wsparcie ucznia z niepełnosprawnościa ruchową i wadami postawy

– dr Karina Słonka, Politechnika Opolska

sala nr 2.4

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju

–Elżbieta Jurkowska – nauczyciel konsultant RZPWE w Opolu

sala nr 2.7

Koszt udziału w konferencji wynosi 50 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto RZPWE w Opolu

Numer konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Z dopiskiem: Edukacja wobec zagrożeń…  nr 276/Konf/RCRE/17

Karta zgłoszenia  https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1252

W dniu konferencji należy okazać dowód wpłaty lub pismo od dyrekcji placówki z prośbą o wystawienie faktury na kwotę 50 zł za udział w konferencji (proszę o podanie dokładnych danych do faktury). Można też przesłać fakturę pro forma (scan) na adres: apatelska@rcre.opolskie.pl

 Dla nauczycieli z gmin objętych systemem doradztwa metodycznego udział w konferencji jest bezpłatny.  Karta zgłoszenia https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1253

Systemem doradztwa metodycznego w RZPWE w Opolu objęte są szkoły, dla których organem prowadzącym są:

– Gminy: Baborów, Biała, Bierawa, Brzeg, Chrząstowice, Cisek, Dobrodzień, Dobrzeń Wielki, Głogówek, Gogolin, Kietrz, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice Leśnica, Lewin Brzeski, Lubsza, Lubrza, Łambinowice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Pakosławice, Polska Cerekiew, Popielów, Prószków, Prudnik, Skoroszyce, Strzeleczki, Tarnów Op., Ujazd, Walce, Zdzieszowice, Zębowice

Starostwa Powiatowe: Krapkowice, Strzelce Op., Prudnik, Kędzierzyn – Koźle, Brzeg

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do dnia  30.11. 2017

Zapisy do poszczególnych grup warsztatowych odbędą się w dniu konferencji.

Zaświadczenia będą rozdawane po ukończeniu doskonalenia, na ostatnim warsztacie.

 

Kontakt: Anna Patelska-Górna

apatelska@rcre.opolskie.pl

Tel. 77 404 75 80

Serdecznie zapraszamy!