Zapraszamy na konferencję Wychowanie do dwujęzyczności – pierwsze koty za płoty

Program konferencji szkoleniowej

Konferencja: Wychowanie do dwujęzyczności – pierwsze koty za płoty

30 stycznia 2018r.

15.00-15.15 –  Rejestracja

15.15 – 15.25 –  Rozpoczęcie spotkania – Lesław Tomczak, dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

15.25 – 15. 35 – Kłody pod nogi czy kamienie milowe. Pierwsze kroki we wdrażaniu programu, pytania uczestników, odpowiedzi udzielą zaproszeni eksperci

15.35-16.35 – Możliwości platformy edukacyjnej  w procesie wychowania dzieci w dwujęzyczności
(j. angielski). Jak pokonać trudności? Jak wykorzystać zasoby portalu? – Maja Wrzos, koordynator regionalny, metodyk Programu Powszechnej Dwujęzyczności, ekspert ds. dwujęzyczności  i wczesnego nauczania języka angielskiego

16.35-17.00 – Wdrażam program i korzystam z portalu!  Rozwiązania praktyczne – Alicja Jadach, nauczyciel, Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 15 w Opolu

17.00-17.15 – Podwieczorek z językiem angielskim – Five o`clock – Krystyna Dąbek, nauczyciel konsultant Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

17.15-17.25– Przedstawienie harmonogramu kolejnych spotkań konsultacyjnych – Krystyna Dąbek, nauczyciel konsultant Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu

Opłata za udział w konferencji: 40 zł

Wpłaty na konto RZPWE w Opolu, numer  konta bankowego: 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
(z dopiskiem forma 6/KONF/RCRE/18)
Rejestracja: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1266
Miejsce szkolenia: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu, ul Kościuszki 14
Kontakt: Krystyna Dąbek
Pracownia Systemu Doskonalenia i Wsparcia Metodycznego
Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
tel: +48 77 404 75 81; email: kdabek@rcre.opolskie.pl