Szanowni Państwo:

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza dyrektorów szkół na trzydniowe FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ, które odbędzie się w dniach 21 – 23 marca 2018 r. (środa – piątek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice.

Szkolenie ma na celu:

zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie:

 • prawa oświatowego w tym nowej Karty Nauczyciela – interpretacją przepisów oraz harmonogramem zmian;
 • oceny pracy nauczyciela;
 • ruchu kadrowego w 2018 r.;
 • ochrony danych osobowych – RODO w szkole;

wymianę doświadczeń uczestników w zakresie:

 • prowadzonego nadzoru pedagogicznego;
 • diagnozowania szkół – profil szkoły.

Tematyka forum:

 • Prawo oświatowe w praktyce oraz zmiany w Karcie Nauczyciela od 2018 r.
 • RODO w szkole – zmiany w ochronie danych osobowych.
 • Ocena pracy nauczyciela – kryteria oceny oraz wskaźniki realizacji.
 • Skuteczny nadzór pedagogiczny.
 • Profil szkoły – diagnoza potrzeb szkoły.

Koszt udziału w Forum wynosi  350 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie  informacji: “Forum Dyrektorów Szkół” Nr 26/Sieć/RCRE/18

(Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1280

Zgłoszenia będą przyjmowane do 19 marca 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik PZiWPP, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

                                                                                                      

 SERDECZNIE ZAPRASZAM