Szanowni Państwo: wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Pracownia Zarządzania i Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu zaprasza wicedyrektorów szkół na dwudniowe FORUM WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, które odbędzie się w dniach 15 – 16 marca 2018 r. (czwartek – piątek).

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy RCRE Opole/Niwki, ul. Wiejska 17, 46-053 Chrząstowice

Szkolenie ma na celu:

  • przedstawienie aktualnych przepisów prawa oświatowego, w tym organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • analizę zadań wicedyrektora szkoły w oparciu o nowy nadzór pedagogiczny, w tym skuteczny monitoring realizacji podstawy programowej;
  • wypracowanie zasad postępowania na stanowisku wicedyrektora;
  • podjęcie dyskusji nad skutecznym sposobem wdrożenia zmian w placówkach oświatowych wynikających z aktualnego prawa oświatowego, w ramach „Open space” – czas dla grupy (według potrzeb) – spotkanie z ekspertami.

Tematyka forum*:

  • zmiany w prawie oświatowym, w tym organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dostosowania wymagań, zindywidualizowanych ścieżek i diagnozy uczniów;
  • monitorowanie realizacji podstawy programowej;
  • oceny pracy nauczyciela – kryteria oceny pracy nauczyciela;
  • zasad postępowania na stanowisku wicedyrektora.

*zachęcamy Państwa do przesłania na niżej podany adres e-mailowy pytań, które będą mogły stanowić punkt wyjścia do dyskusji oraz pracy w ramach studium przypadku.

Koszt udziału w Forum wynosi  260 zł.

Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743

Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie  informacji: “Forum dyrektorów szkół i placówek oświatowych” Nr 25/Sieć/RCRE/18

(Istnieje możliwość wystawienia przez RCRE faktury przelewowej po odbytym szkoleniu)

Prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia, która znajduje się na stronie internetowej RCRE https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1281

Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 marca 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.

Wszelkie pytania dotyczące Forum proszę kierować do:

Renaty Laskowskiej – kierownik PZiWPP, tel.: 77 404 75 57, e-mail: rlaskowska@rcre.opolskie.pl

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZAPRASZAM