5 kwietnia 2018 r. w sali im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu odbyła się konferencja „Edukacja dla zdrowia”, w której uczestniczyło ponad 150 osób, m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz rodzice. Udział wzięli również: Violetta Porowska Wicewojewoda Opolski, Artur Zapała Opolski Wicekurator Oświaty oraz dr n.med. Anna Matejuk Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Wydarzenie było jednym z działań zorganizowanych w ramach podpisanej deklaracji współpracy Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w  środowisku szkolnym.

Podczas konferencji zaprezentowano programy edukacyjne realizowane w szkołach związane z promocją zdrowego i bezpiecznego stylu życia, upowszechniono ideę  programu Szkoła Promująca Zdrowie. Jako Wojewódzki Koordynator Opolskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie zachęciłam dyrektorów i nauczycieli do przystąpienia do opolskiej sieci i realizacji edukacji zdrowotnej w sposób zaplanowany , systematyczny i zgodny z polskim modelem SzPZ. Obecnie mamy 118 przedszkoli i szkół w sieci i bardzo zależy nam na tym, aby troska o zdrowie nie pozostawała jedynie w sferze deklaratywnej, ale wyrażała się w konkretnych działaniach. Zapraszam do kontaktu w sprawie  wstąpienia , przynależności do sieci i edukacji zdrowotnej w szkołach askrzydelska@rcre.opolskie.pl 500-252-962

Poruszono także zagadnienia związane z ciężkimi tornistrami, dziećmi z cukrzycą w szkołach.

Dokumentacja fotograficzna z wydarzenia znajduje się na stronie głównego organizatora Kuratorium Oświaty w Opolu