W dniach 7-11 maja 2018 w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu odbywa się międzynarodowe seminarium zorganizowane w ramach Proyecto Europeo Erasmus+ KA2 ShareTrain  którego liderem jest Placówka Doskonalenia Nauczycieli w Hiszpanii – Centro de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de Valladolid.

Partnerami projektu są:

Gościmy dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli konsultantów z Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli z Hiszpanii, Francji,  Litwy i Polski. Uczestnicy seminarium będą odwiedzać różne placówki oświatowe w naszym regionie i będą „podpatrywać” jak pracują nasi nauczyciele. Odwiedzimy Niepubliczną  Szkołę  Podstawową w DytmarowieSzkołę Podstawową nr 8 w Opolu, Niepubliczne Przedszkole „Kraina marzeń” , Zespół Szkól Elektrycznych w Opolu, a także pracownie dydaktyczne w Zaczarowanym Świecie – Centrum Nauki i Eksperymentu RCRE  i Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji.

Nasi Goście zostali również zaproszeni na spotkanie z Wicemarszałkiem Stanisławem Rakoczym i Zbigniewem Kubalańcą Dyrektorem Departamentu Edukacji i Rynku Pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Prezentując oświatę w naszym regionie, chwalimy się również zabytkami, historią, pięknymi i klimatycznymi miejscami, a także wspaniałym regionalnym jedzeniem. Słowem tym wszystkim z czego słynie nasz region.

Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy i liczymy, ze nasi Goście wyjadą  zachwyceni Opolszczyzną i wrócą tu jeszcze wielokrotnie.

HF.