Szanowni Państwo,

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji serdecznie zaprasza  wszystkich zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów na  16 godzinne szkolenie w ramach grantów Opolskiego Kuratora Oświaty

Tutoring: innowacyjna metoda rozwijania kreatywności i samodzielnego myślenia.

Tutoring bezpośrednio realizuje zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej odnośnie potrzeby podnoszenia jakości pracy szkoły, jej funkcji dydaktycznej i wychowawczej.
To innowacyjna metoda zindywidualizowanej współpracy pomiędzy nauczycielem a uczniem, szczególnie skuteczna w zakresie rozwijania potencjału uczniów oraz motywowania ich do samodzielnej pracy i rozwoju. Istotą tutoringu są indywidualne, regularne spotkania w atmosferze dialogu, gdzie tutor /wspierający nauczyciel/ pomaga uczniowi, motywuje, zadaje mądre pytania, aby ten mógł poszukiwać własnej drogi do wiedzy, rozwoju i satysfakcji.

Szkolenie odbędzie się 23 (pt) i 24 (sob) 11. 2018 r.  w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, w godzinach 9.00-15.15

Zajęcia poprowadzą konsultanci RCRE: Krystyna Dąbek, Anna Patelska-Górna i dr Jolanta Woś -Radziej, a także specjalny gość z Ukrainy: pani dr Tatiana Shvets –ekspert w zakresie wdrażania tutoringu w szkole; praktykowała w skandynawskim i ukraińskim systemie edukacyjnym; dyrektor programowy International Academy of Tutoring, wicedyrektor Prywatnej Szkoły “Ateny” w Kijowie, trener, tutor, superwizor. Od kilku lat zajmuje się wdrażaniem tutoringu na Ukrainie. Autorka książki “Tutoring. Praktyczne wprowadzenie”. Kierownik różnych inicjatyw edukacyjnych: Centrum Edukacji na Odległość; Klubu Debat (w tym organizator corocznego konkursu “Forum Ateńskie”).

Będzie to dobra okazja na spotkanie z ekspertem i zadanie pytań o zagadnienie znane na zachodzie i w krajach skandynawskich, które powoli wkracza w nasz system szkolny.

Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia:

Grupa I https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1597

Grupa II https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1598

Grupa III https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1599

Grupa IV https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1600

 

 

Zapraszamy serdecznie