Dnia  13 listopada 2018 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu odbyła się konferencja podsumowująca konkurs na temat niepodległości Polski i samorządności w regionie. Uroczystego otwarcia dokonał dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji  Lesław Tomczak. Po przywitaniu uczestników nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej  nr 2  w Opolu. Do wykonania utworów patriotycznych zostali zaproszeni wszyscy uczestnicy konferencji.

W kategorii I Dlaczego kocham Polskę? wpłynęło 260 prac plastycznych. W pozostałych III kategoriach Ojczyznę noszę w sercu oraz Jak zagospodarować wolność w regionie? wpłynęły 263 prace.

Ostatnim punktem konferencji było wręczenie nagród konkursowych. Nagrody wręczali dyrektor Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Lesław Tomczak i wicedyrektor ds. edukacji  Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji Hanna Franczak.