Szanowni Państwo,

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego szkół ponadpodstawowych!

 

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji zaprasza  wszystkich zainteresowanych nauczycieli na konferencję metodyczną z warsztatami:

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego

Konferencja odbędzie się w dniu 10. 12. 2018 r. (poniedziałek)

w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, ul. Głogowska 27, w godzinach 12.30-16.45

Zajęcia poprowadzą doradcy metodyczni oraz konsultanci RZPWE, pracownicy uczelni oraz zaproszeni przedstawiciele instytucji oświatowych oraz nadzoru pedagogicznego  (po potwierdzeniu udziału).

Udział w konferencji jest bezpłatny dla nauczycieli objętych systemem doradztwa RZPWE, pozostali uczestnicy proszeni są o uiszczenie opłaty przelewem, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem konferencji.

Szczegółowe informacje oraz karty zgłoszenia znajdziecie Państwo poniżej:

Dla nauczycieli objętych systemem doradztwa  (bezpłatny udział)

Program https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1631

Karta zgłoszenia https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1631

Dla nauczycieli nie objętych systemem doradztwa  (opłata)

Program https://kursy.rcre.opolskie.pl/katalog/forma/1632

Karta zgłoszenia https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1632

Zapisy do 7. 12. 2018

 

Zapraszamy!