W dniu 10. 12. 2018 r. w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu  odbyła się konferencja metodyczna adresowana do nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii
i wychowania fizycznego w szkołach ponadpodstawowych

Wdrażanie nowej podstawy programowej
kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych

w zakresie przedmiotów przyrodniczych i wychowania fizycznego

Uczestnicy konferencji mięli okazję zaponać się ze zmianami organizacyjnymi obowiązującymi szkoły ponadpodstawowe od roku szkolnego 2019/20 w związku
z wprowadzeniem reformy oświaty, które przedstawił pan Michał Siek -Opolski Kurator Oświaty,  a także z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
dla szkół ponadpodstawowych, o czym stanowi jeden z tegorocznych priorytetów Ministra Edukacji Narodowej.

W dalszej części konferencji zaprezentowane zostały pomysły na eksperymenty
i doświadczenia przyrodnicze realizowane przez doradców metodycznych w ramach szkoleń Klubu Eksperymentatora organizowanych  w RCRE. Uczestnicy mogli m.in. zobaczyć, jak pracuje przepona na modelu zbudowanym przez uczniów oraz wyprodukować kilka białych obłoczków w Sali konferencyjnej. Dużym zainteresowaniem nauczycieli cieszyła się też szkolna gra przyrodnicza School Escape zaprezentowana przez  nauczycieli IX PLO im. Generała Władysława Andersa w Opolu. Uczniowie przechodząc poszczególne etapy gry, realizują jednocześnie zagadnienia podstawy programowej z fizyki, chemii, biologii i innych przedmiotów. Może to dobry pomysł na formę szkolnych sprawdzianów! Rozwiażesz zagadki – zaliczone sprawdziany z fizyki i chemii!

Nauczyciele aktywnie zaangażowali się w doświadczanie, eksperymentowanie
i rozwiazywanie nietypowych zagadek, i tym krokiem przeszli do warsztatów rozwijających kompetencje kluczowe na poszczególnych przedmiotach przyrodniczych oraz wychowaniu fizycznym w oparciu o założenia nowej podstawy programowej.

Zajęcia w ramach konferencji i warsztatów poprowadzili doradcy metodyczni RZPWE w Opolu: Beata Soczawa (biologia), Jolanta Flakowska (przyroda, biologia, chemia), Wojciech Sudnicki (chemia), Joanna Kafel-Szymańska (fizyka), Eligiusz Stańczak (geografia) oraz dr Paweł Fryderyk Nowak – adiunkt Instytutu Wychowania Fizycznego Politechniki Opolskiej.

Dziekujemy wszystkim uczestniczącym nauczycielom za zainteresownie i udział
w konferencji.

Zapraszamy na kolejne spotkania z nową podstawą programową już wiosną.

 

Anna Patelska -Górna

Organizator

Nauczyciel konsultant RCRE w Opolu