Forum Dyrektorów Przedszkoli  odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2019 r. w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach, ul. Wiejska 17, poczta 46-053 Chrząstowice.

Rejestracji można dokonać na stronie: https://kursy.rcre.opolskie.pl/rejestracja/1662

Program:

Tematyka Forum:
1. Zmiany w prawie oświatowym od 2019 r. – praktyczne zastosowanie w pracy dyrektora;
2. Ocena pracy nauczyciela oraz rola dyrektora w procedurze awansu zawodowego nauczyciela przedszkola;
3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz innowacyjne działania poprzez projekty współpracy zagranicznej;
4. Zdrowie psychiczne pracowników przedszkola – promocja zdrowia w miejscu pracy.
5. Praca zespołowa nauczycieli w kontekście rozwijania zespołowych kompetencji u dzieci.
6. Rozwijanie kompetencji cyfrowych w edukacji przedszkolnej.

Zapraszamy 12 czerwca 2019 r. na godzinę 12:00 do siedziby RZPWE w Opolu przy ul. Dubois 36, gdzie mieści się Zaczarowany Świat – Centrum Nauki i Eksperymentu.
Zostaną zaprezentowane Państwu nowe pracownie:
– pracownia sozologiczna – „Strażnicy środowiska”
– pracownia pomologiczna – „Owocowy zakątek”
– pracownia Belcanto – „Ptasie radio”
– pracownia apiologiczna – „Plaster miodu”
– pracownia dendrologiczna – „Leśniczówka”
– pracownia „Bioróżnorodność nocą”
– ścieżka edukacyjna zewnętrzna ( w ogrodzie) „Poznajemy słodkie tajemnice, które powstały w ramach projektu: „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych pn. Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka oraz wzmocnienie infrastruktury edukacji ekologicznej”.

Są to kolejne, tym razem związane różnorodnością biologiczną pracownie, do jakich mogą przyjeżdżać uczniowie i przedszkolaki z całego województwa. Nowoczesność przenika się w nich z przyrodą. Słychać więc świergot ptaków, szum drzew, jest zielono i pachnie iglakami, a w akwariach pływają rybki.
Uczestnicy warsztatów nabywają wiedzę wykorzystując najnowszą technologię. Są zatem gry edukacyjne na tabletach, okulary wirtualnej rzeczywistości, a pomiędzy drzewami kryją się duże komputery dotykowe.

Dodatkowe informacje:

Szczegółowy harmonogram Forum Dyrektorów Przedszkoli zostanie przesłany uczestnikom po zakończeniu rekrutacji.

Koszt szkolenia 390,00 zł.
Wpłatę należy dokonać na konto: Bank Millennium S.A. O/Opole 22 1160 2202 0000 0003 1001 7743
Na dowodzie wpłaty proszę o zamieszczenie informacji: “Forum Dyrektorów Przedszkoli ” Nr 23/Sieć/RCRE/19.

Istnieje możliwość zapłacenia po ukończeniu szkolenia, w takim przypadku proszę o dostarczenie na szkolenie danych do wystawienia faktury.