Innowacyjne metody kształcenia dla wsparcia polskiej edukacji. Intensywne szkolenia-Islandia

Dwujęzyczna Opolszczyzna

Europejskie szkoły demokracji – partycypacji

Bioróżnorodność Opolszczyzny z lotu ptaka

Projekt Erasmus + KA201

SHARETRAIN projekt Erasmus + KA201

Odkrywcy Sekretów Nauki

Sekrety nauki

Program Niwki

OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY 2 

OPOLSKA E-SZKOLA szkołą ku przyszłości